Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij XTwój koszyk jest pusty

Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa – wybrane aspekty prawne i społeczne

Autorzy:
Redakcja naukowa: Ewa Jasiuk
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
Rok wydania:
2012
ISBN:
978-83-62491-18-6
Ilość stron:
534

„Z powyższego przeglądu wyłania się obraz pracy bogatej w różnorodne typy refleksji nad jakością działania administracji i jej wpływem na jakość życia społeczeństwa, w szczególności na obszarze aktywności samorządu terytorialnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W samym tytule pracy sygnalizowany jest jej niepełny zakres przedmiotowy- obejmuje ona jeno wybrane aspekty prawne i społeczne omawianych problemów. W wielu opracowaniach widać konstruktywny niepokój poznawczy, świadomość Autorów, że podjęli się badania materii bardzo złożonej, wymagającej jeszcze dalszych, niejednokrotnie wielodyscyplinarnych studiów. To bardzo cenna zaleta pracy. Jej lektura właśnie inspiruje do dalszych dociekań naukowych, tym bardziej że niektóre z wypowiedzianych przez poszczególnych Autorów opinii prowokują do podjęcia tak potrzebnej w nauce dyskusji. Pobudzają także do pogłębienia dialogu między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów zapewnienia oczekiwanej jakości działania administracji publicznej. Zastosowane w pracy podejścia badawcze mają w pełni uświadomiony cel praktyczny, a ich nieuchronny eklektyzm jest ceną, którą warto zapłacić uzyskując niesłychanie rozwinięty zespół twierdzeń dotyczących opisywanej rzeczywistości działania administracji publicznej i wskazań-jak wpływ tych działań na jakość życia społecznego udoskonalić. Jest to więc dzieło o wartości znacznie wykraczającej ponad przeciętny poziom produkcji naukowej, godne szerokiego upowszechnienia w środowiskach ludzi zainteresowanych teorią i praktyką publicznego administrowania."

 


Z recenzji prof. nadzw. UŁ dr. hab. Michała Kasińskiego


SPIS TREŚCI


CZĘŚĆ PIERWSZA

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, a jakość działania administracji publicznej


Stanisław Wójcik,Samorząd terytorialny jako miernik jakości państwa i społeczeństwa

Ewa Olejniczak-Szałowska, O potrzebie ochrony prawa do udziału w referendum lokalnym

Agata Skorek,Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej

Andrzej Pietrych,Odpowiedzialność materialna urzędników za podejmowane decyzje

Alina Walenia,Działalność administracji samorządowej Podkarpacia w zakresie podnoszenia konkurencyjności regionu

Monika Chlipała,Samodzielność prawotwórcza gminy w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych

Mariusz Szyrski,Jakość życia mieszkańca gminy -- badanie zabezpieczeń normatywnych

Małgorzata Ofiarska,Związek jednostek samorządu terytorialnego jako forma współdziałania i potencjalny czynnik dynamizujący rozwój lokalny

Bogusław Przywora, Konstytucyjna zasada neutralności politycznej urzędników służby cywilnej

Izabela Seredocha,Kultura organizacyjna jednostek administracji samorządowej w ocenie pracowników samorządowych

Tomasz Śmietanka, Polityka społeczna gminy w opinii respondentów na przykładzie gmin: Grójec, Kozienice, Szydłowiec -- wybrane aspekty

Zbigniew Kopacz,Skutki prawne publikacji aktów prawa miejscowego

Maksym Ferenc,Reforma administracji publicznej na Ukrainie -- założenia oraz realizacja

Ewa Jasiuk,Wznowienie postępowania administracyjnego jako proceduralna gwarancja jakości administracji -- przegląd orzecznictwa


CZĘŚĆ DRUGA

Społeczeństwo obywatelskie a jakość działania administracji publicznej


Kamil Sikora, Samorząd terytorialny a społeczeństwo obywatelskie

Jarosław Ruszewski,Współpraca podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych

Katarzyna Kłosowska-Lasek,Wpływ nieformalnych działań administracji publicznej na rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Iwona Warchoł,Płaszczyzny konfliktów związanych ze współpracą między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi

Alina Miruć,Społeczeństwo obywatelskie a jakość życia obywateli

Małgorzata Zakrzewska,Rola NGOs i kampanii społecznych w kształtowaniu zaangażowania społecznego

Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz,Udział organizacji społecznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, w administracyjnych postępowaniach szczególnych oraz postępowaniu sądowoadministracyjnym jako wyraz instytucjonalizacji społeczeństwa obywatelskiego

Katarzyna Kokocińska,O partycypacji społecznej na szczeblu samorządowym.

Konsultacje społeczne dokumentów strategicznego programowania rozwoju

Lech Jańczuk,Eklektyczny paradygmat mierników jakości państwa

Bartosz Rakoczy,Rola Państwa i społeczeństwa obywatelskiego w ochronie środowiska -- współpraca czy konflikt?

Kamil Sikora, Anna Wąsowska,Samorządność lokalna na przykładzie gminy samorządowej w SzwajcariiCena: 68,00 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights © 2011 WSH. Wykonanie sklepu: gqim.com