Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij XTwój koszyk jest pusty

Lokalna polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie – wybrane zagadnienia teoretyczne i rozwiązania praktyczne

Autorzy:
Redakcja naukowa: Andrzej Gołębiowski, Gerard Paweł Maj
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
Rok wydania:
2015
ISBN:
978-83-62491-40-7
Ilość stron:
378

SPIS TREŚCI


CZĘŚĆ I

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE W TEORII I PRAKTYCE POLITYKI SPOŁECZNEJ


ROZDZIAŁ 1

Sprawiedliwość fundamentem resocjalizacji penitencjarnej (Jan Śledzianowski)


ROZDZIAŁ 2

Resocjalizacja skazanych, a nie segregacja penitencjarna (Andrzej Bałandynowicz)


ROZDZIAŁ 3

„Zawirowany" świat -- w poszukiwaniu źródeł zachowań ryzykownych i dewiacji w młodym pokoleniu (Mariusz Jędrzejko)


ROZDZIAŁ 4

Wpływ narkotyków i dopalaczy na rozwój problemu niedostosowania społecznego (Paweł Łabuz,Mariusz Michalski)


ROZDZIAŁ 5

Jak pomagać młodzieży, aby nie sięgała po alkohol -- kilka dobrych rad (Krzysztof Linowski)


ROZDZIAŁ 6

Zagrożenie bezpieczeństwa dziecka jako efekt osamotnienia w rodzinie (Lech Hyb)


ROZDZIAŁ 7

System Dozoru Elektronicznego (SDE) elementem wspomagającym proces resocjalizacji wolnościowej (Krzysztof Gogacz)


ROZDZIAŁ 8

Twórcza resocjalizacja na przykładzie placówek penitencjarnych (Marlena Kupidura)


ROZDZIAŁ 9

Uwarunkowania zjawiska prostytucji. Wybrane aspekty teoretyczne (Magdalena Maria Kępa)


ROZDZIAŁ 10

Biblioterapia jako metoda psychoterapii w odniesieniu do osób niedostosowanych społecznie (Katarzyna Marcinkiewicz)


ROZDZIAŁ 11

Profilaktyka niepełnosprawności i niedostosowania społecznego z perspektywy geoekologa (Barbara Pisarska)


ROZDZIAŁ 12

Wpływ izolacji więziennej na zachowanie osób pozbawionych wolności (Dariusz Sarzała)


ROZDZIAŁ 13

Sposoby oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych w Polsce (Wioleta Adamczyk-Bębas)


ROZDZIAŁ 14

Громадський контроль у механізмі нагляду за дотриманням прав засуджених

до позбавлення волі (Олександр Григорович Колб,Олександр Борисович Громов)


CZĘŚĆ II

PODMIOTOWY WYMIAR POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHROZDZIAŁ 1

Prawo wobec osób niepełnosprawnych i współdziałające z nim środowisko lokalne dla optymalnego ich rozwoju (Jan Śledzianowski)


ROZDZIAŁ 2

Dziecko z niepełnosprawnością -- problemy i zmagania w rodzinie. Ujęcie personalistyczne (Dariusz Adamczyk)


ROZDZIAŁ 3

Oczekiwania osób niepełnosprawnych względem organizacji pozarządowych świadczących pomoc w zakresie aktywizacji zawodowej (Monika Mazur,Andrzej Gołębiowski)


ROZDZIAŁ 4

Uwarunkowania i skala zjawiska bezdomności w Polsce (Sylwester Bębas)


ROZDZIAŁ 5

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie. Analiza zjawiska na przykładzie indywidualnych przypadków (Anna Steliga)


ROZDZIAŁ 6

Zapobieganie zagrożeniom narkotykowym jako element polityki społecznej i profi laktyki społecznej (Tomasz Safjański)


ROZDZIAŁ 7

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w zakładzie aktywności zawodowej „Misericordia" (Agnieszka Sadowska,Arkadiusz Sadowski)


ROZDZIAŁ 8

Między terapią zajęciową a arteterapią -- aspekty terminologiczne, praktyczne i prawne stosowania wspomagających i alternatywnych metod terapeutycznych w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi (Edyta Nieduziak)


ROZDZIAŁ 9

Rodzaje i konsekwencje barier w terapii środowiskowej osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego (Katarzyna Nowak)


ROZDZIAŁ 10

Wada wymowy i strach przed alienacją społeczną (Maria Łukawska)


ROZDZIAŁ 11

Warsztaty terapii zajęciowej formą przeciwdziałania alienacji społecznej przedstawicieli pokolenia trzeciego wieku (Eliza Sułkiewicz)


ROZDZIAŁ 12

Instytucja małżeństwa w oczekiwaniach osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną (Małgorzata Ogorzałek)


ROZDZIAŁ 13

Zalety oraz trudności związane z integracją dzieci niepełnosprawnych w szkole (Ewelina Charzewska)


ROZDZIAŁ 14

Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec osób niepełnosprawnych (Aneta Brusik)


ROZDZIAŁ 15


Zagubieni w dżungli miasta -- rehabilitacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu (Katarzyna Dudek-Demidowska)


ROZDZIAŁ 16

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce (Martyna Babula)


ROZDZIAŁ 17

Pomoc osobom niepełnosprawnym jako jedno z zadań samorządu terytorialnego (Ewelina Babula)


ROZDZIAŁ 18

Programy celowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szansą osób niepełnosprawnych na zdobycie wykształcenia i znalezienie pracy (Kamila Sambor)


ROZDZIAŁ 19

Zadania instytucji administracji publicznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych (Danuta Ziętek)
Cena: 65,00 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights © 2011 WSH. Wykonanie sklepu: gqim.com