Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij XTwój koszyk jest pusty

Macedonia. Historia i współczesność

Autorzy:
Paweł Olszewski
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
Rok wydania:
2010
ISBN:
978-83-921255-9-4
Ilość stron:
280

Problemy Bałkanów, regionu świata charakteryzującego się dużą zmiennością, stanowiącego dobry przykład dynamiki stosunków międzynarodowych, zostały w sposób obszerny ujęte w wielu różnorodnych opracowaniach, które w mniej lub bardziej szczegółowy sposób oddają ich specyfikę. Istnieje jednak pewna luka w zakresie opracowań, dotyczących poszczególnych państw i narodów, które składają się na „bałkański kocioł". Wśród licznych dążeń narodowowyzwoleńczych narodów bałkańskich, jednym z najbardziej charakterystycznych, odznaczających się dużą dynamiką, jak i złożonością tematu procesem jest rozwój świadomości narodowej narodu macedońskiego oraz utworzenie przez niego niepodległej republiki Macedonii.SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1

BUDZENIE SIĘ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ MACEDOŃCZYKÓW W XIX WIEKU

1.1. Teoria państwa a rzeczywistość funkcjonowania Republiki Macedonii

1.2. Od powstania razłowieckiego do Kongresu Berlińskiego

1.3. Ruch narodowo-powstańczy po Kongresie Berlińskim

1.4. Stosunek państw ościennych do ziem macedońskich w drugiej połowie XIX wieku

1.5. Sprawa tożsamości narodowej Macedończyków w XIX wieku


ROZDZIAŁ 2

DĄŻENIE NARODU MACEDOŃSKIEGO DO NIEPODLEGŁOŚCI

2.1. Powstanie Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej

2.2. Reformy w Macedonii przeprowadzone po upadku powstania ilindeńskiego

2.3. Rewolucja młodoturecka

2.4. Wojny bałkańskie 1912/1913

2.5. I wojna światowa

2.6. Okres międzywojenny lat 1918--1939

2.7. II wojna światowa

2.8. KPJ a Komintern


ROZDZIAŁ 3

OGRANICZONA SUWERENNOŚĆ MACEDONII W RAMACH JUGOSŁAWII

3.1. Powstanie Ludowej Republiki Macedonii

3.2. Macedonia a plany federacyjne na Bałkanach

3.3. Republika Macedonii w latach 1953--1990

3.4. Bułgaria wobec problemu macedońskiego


ROZDZIAŁ 4

WPŁYW ROZPADU JUGOSŁAWII NA WZROST TENDENCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH

4.1. Początki Republiki Macedonii po upadku Federacji Jugosłowiańskiej

4.2. Konstytucja Republiki Macedonii

4.3. Polityka wewnętrzna Republiki Macedonii

4.4. Polityka zagraniczna Republika Macedonii


ROZDZIAŁ 5

POLITYKA WEWNĘTRZNA MACEDONII NA POCZĄTKU XXI WIEKU

5.1. Konflikt albańsko-macedoński

5.2. Poprawki do Konstytucji Republiki Macedonii uchwalone 16 listopada 2001 r.

5.3. Reformy polityczno-społeczne w Republice Macedonii

5.4. Wybory parlamentarne 2006 roku


ROZDZIAŁ 6

POLITYKA ZAGRANICZNA MACEDONII NA POCZĄTKU XXI WIEKU

6.1. Republika Macedonii w drodze do NATO

6.2. Republika Macedonii w drodze do Unii Europejskiej

6.3. Współpraca Republiki Macedonii z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Radą Europy

6.4. Karta Adriatycka jako wyraz współpracy w ramach regionalizmu funkcjonalnego

6.5. Współpraca Republiki Macedonii z państwami ościennymi

6.6. Uznanie nazwy „Republika Macedonii" przez Stany Zjednoczone


Cena: 37,00 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights © 2011 WSH. Wykonanie sklepu: gqim.com