Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij XTwój koszyk jest pusty

Problemy europeizacji – teoria i praktyka

Autorzy:
Redakcja naukowa: Ewa Jasiuk, Gerard Paweł Maj
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
Rok wydania:
2014
ISBN:
978-83-62491-38-4
Ilość stron:
406

Niniejsza książka jest pierwszą pozycją na polskim rynku wydawniczym, która obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień związanych z procesem europeizacji. Posiada ona charakter interdyscyplinarny, pozwalający na przedstawienie tej niezmiernie ważnej dla Europy problematyki z punktu widzenia zarówno prawa karnego, administracyjnego, handlowego i innych. Publikacja stanowi przewodnik po najważniejszych zagadnieniach odnoszących się do europeizacji zarówno w Unii Europejskiej jak i w krajach trzecich. Opracowanie informuje o kierunkach niezbędnych zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz porusza problemy, które jak się okazuje bardzo często są wspólne dla państw Unii Europejskiej oraz państw trzecich. Przeprowadzone przez autorów badania ukazują złożoność procesu europeizacji. Lektura publikacji potwierdza przyjęte powszechnie przekonanie wielopłaszczyznowości tego procesu zmiennego w czasie. Publikacja przedstawia europeizację jako proces, występujący w wielu dziedzinach życia i odmiennie interpretowany w ujęciu poszczególnych dziedzin prawa, ale także i innych dyscyplin naukowych. Niewątpliwie mamy do czynienia z wnikliwym i wyczerpującym opracowaniem poszczególnych zagadnień prawnych o przekrojowym charakterze. Publikacja zawiera bardzo obszerne opracowanie monograficzne, wskazujące również praktyczne rozwiązania istniejących a także mogących się pojawić w przyszłości problemów. Praca adresowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców, w tym w szczególności od osób studiujących i stosujących prawo w praktyce. Autorami opracowań są profesorowie, doktorzy, jak i magistrzy, specjaliści z dużą wiedzą nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną z Polski jak i zagranicy. Niniejsza publikacja jest wynikiem ich długoletnich badań dotyczących europeizacji.

 Z recenzji doc dr Sylwestra Bębasa


SPIS TREŚCI


CZĘŚĆ I

Europeizacja jako czynnik napędzający zmiany w Unii Europejskiej


Agnieszka Kunert-Diallo Europeizacja standardów międzynarodowych w zakresie ochrony praw pasażerskich na przykładzie zmian do rozporządzenia 261/2004


Ewa Jasiuk Opłaty lotniskowe -- wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r.


Jan Kutyła Wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej


Krzysztof Chochowski Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) jako wyraz europeizacji administracji publicznej


Gerard Paweł Maj, Eliza Sułkiewicz Europejskie wzorce organizacji zarządzania procesami przepływu informacji w podmiotach administracji publicznej


Jan Plis Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe Unii Europejskiej


Dorota Fleszer Europeizacja prawa administracyjnego -- wybrane zagadnienia


Agnieszka Kluska Zasada bezstronności w funkcjonowaniu administracji publicznej


Dorota Habrat Kształtowanie odpowiedzialności represyjnej podmiotów zbiorowych jako przykład europeizacji polskiego prawa karnego


Beata Pietrzak Zarys europeizacji prawa karnego gospodarczego. Przyczyny i proces jego harmonizacji oraz ich wpływ na przestępstwo niegospodarności karalnej w ujęciu art. 296 polskiego kodeksu karnego 


Maria Bosak, Paweł MajkaWynagrodzenie pracownicze -- problematyka unormowań polskich w świetle prawa europejskiego oraz międzynarodowego


Piotr Chałas Sytuacja prawna rolnika w sprawach dotyczących płatności finansowanych z funduszy wspólnej polityki rolnej


Weronika Wiśniewska Wpływ prawa europejskiego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE na polskie przepisy dotyczące wynalazków biotechnologicznych stosowanych w medycynie -- wybrane zagadnienia


Vladimír Babčák, Karin Prievozníková Wpływ prawodawstwa Unii Europejskiej w prawnej regulacji stosunków podatkowych na Słowacji


Gintautas Bužinskas, Aliona Sinicienė Влияние стандартов европейского союза при создании процедур по защитенарушенных прав работников в области трудового права литовской республики


Ewa Jasiuk, Kamila Sambor Wdrażanie zobowiązań Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskiej w zakresie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółki europejskiej


Daiva Petrėnaitė Personal freedom as a legal value: the criteria of restriction


CZĘŚĆ II

Wpływ europeizacji państw Unii Europejskiej na zmiany w państwach trzecich


Arda Özkan Europeanization in terms of legal perspective of Turkey


Наталия И. ЗолотареваВлияние законодательства Европейского Союза на экологическое правосознание и экологическую культуру


Иван П. ГолосниченкоВлияние законодательства Европейского Союза на правосознание и правовую культуру в строительстве Украинского государства


Михайло M. ЯцишинСучасний стан і перспективи українсько-польської співпраці у сфері виконання кримінальних покарань в контексті євроінтеграції пенітенціарної системи України


Юлія ВусенкоНабувальна давність за законодавством України та за правом Європейського Союзу


Аллa М. Гороть, Катерина М. ПрокопчукРоль Європейського Союзу у поглибленні українсько-польських відносин


Володимир КравчукФормування суддівського корпусу в Україні та Польщі:порівняльно-правовий аналіз


Ігор ОксенчукОрганізаційно-правове забезпечення процесу ресоціалізації наркозалежної молоді в контексті євроінтеграції українського пенітенціарного законодавства


Наталія Яцишин Євроінтеграційний аспект у процесі викладання іноземної мови студентам-юристам (словникова робота)


Дмитрий Голосниченко Государственные полномочия и полномочия государства: делегирование в процессе государственного строительства и в международных отношениях


Ольга Юхимюк Склад правовідносин в сфері доступу до публічної інформації: порівняльний аналіз
Cena: 65,00 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights © 2011 WSH. Wykonanie sklepu: gqim.com