Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij XTwój koszyk jest pusty

Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie

Autorzy:
Redakcja naukowa: Sylwester Bębas, Elżbieta Kielska
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
Rok wydania:
2014
ISBN:
978-83-62491-37-7
Ilość stron:
398

Przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania uczyniono opiekę, wychowanie i resocjalizację w Europie. Autorzy starali się ukazać także występujące niedobory w tym zakresie. W części pierwszej książki znalazły się prace tematycznie związane z resocjalizacją w warunkach postępującej integracji europejskiej. Część druga jest w całości poświęcona problematyce rodziny i jej przemian na tle współczesnej Europy. Część trzecia dotyczy wyzwań stojących przed wychowaniem w jednoczącej się Europie. W ostatniej części książki przedstawiono tradycje i innowacje w europejskiej przestrzeni kulturowo-edukacyjnej.


SPIS TREŚCI


CZĘŚĆ I

RESOCJALIZACJA W WARUNKACH POSTĘPUJĄCEJ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ


Rozdział 1

Andrzej Bałandynowicz Standardy kulturowo-cywilizacyjne źródłem kształtowania procesu reintegracji społecznej skazanych

Rozdział 2

Tadeusz Sakowicz Warunki poprawnego funkcjonowania społecznego przestępców w Europie po odbytej karze pozbawienia wolności

Rozdział 3

Krzysztof Gogacz Probacja jako sankcja karna -- alternatywa czy fikcja?

Rozdział 4

Krzysztof Wójcik Zagadnienia związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w Polsce w warunkach postępującej integracji europejskiej

Rozdział 5

Beata Ciupińska Prawne aspekty wychowania i resocjalizacji nieletnich. Możliwości czy ograniczenia?

Rozdział 6

Lech Hyb Kryzys autorytetu i jego wpływ na proces wychowania i resocjalizacji we współczesnej Europie

Rozdział 7

Antoni Kasprzycki Wpływ rodziny na wychowanie i resocjalizację dzieci i młodzieży


CZĘŚĆ II

RODZINA NA TLE PRZEMIAN WSPÓŁCZESNEJ EUROPY


Rozdział 1

Ks. Jan Śledzianowski Polska rodzina w przestrzeni Unii Europejskiej

Rozdział 2

Sylwester Bębas Jakość ojcostwa na tle przemian współczesnej Europy

Rozdział 3

Henryk Cudak Makrospołeczne dysfunkcje a zagrożenia we współczesnej rodzinie

Rozdział 4

Sławomir Cudak Konsekwencje emocjonalne i społeczne u dzieci z poczuciem osamotnienia w rodzinie

Rozdział 5

Alina Maria Basak Dziecko w obliczu migracji zarobkowej rodziców


CZĘŚĆ III

WYZWANIA DLA WYCHOWANIA W JEDNOCZĄCEJ SIĘ EUROPIE


Rozdział 1

O. Tomasz Maria Dąbek OSB Biblia o wymaganiach stawianych wychowawcom i nauczycielom (biblijna etyka nauczyciela)

Rozdział 2

Andrzej Słomka System wartości studentów kierunku pedagogika a ich postawa aksjologiczna

Rozdział 3

Dariusz Adamczyk Współczesne wymogi wychowania moralnego młodzieży

Rozdział 4

Irena Pufal-Struzik Uczeń zdolny i twórczy w polskiej szkole -- założenia i rzeczywistość


CZĘŚĆ IV

TRADYCJE I INNOWACJE W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWO-EDUKACYJNEJ


Rozdział 1

Ks. Sylwester Kasprzak Odrębność, wolność i bogactwo kultur świata wobec tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni

Rozdział 2

Marta Wiszniowska-Majchrzyk, Zdzisław Majchrzyk Europeizacja, globalizacja, amerykanizacja? Czyli jaki model kultury będziemy wspierać? Do jakiego modelu/modeli kultury będziemy się odwoływać?

Rozdział 3

Anna Andrzejewska Rola i zadania środowiska oświatowo-wychowawczego wobec zagrożeń dzieci i młodzieży cyberprzestrzenią

Rozdział 4

Ks. Grzegorz Kudlak Rzeczywistość 2.0. Znaczenie przestrzeni wirtualnej w kontekście przemian społecznych we współczesnej Europie

Rozdział 5

Ks. Mariusz Sztaba Troska o personalistyczny wymiar procesu europeizacji. Refleksja pedagoga społecznego w świetle nauki społecznej Kościoła

Rozdział 6

Elżbieta Kielska Rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce w latach 1918-1932 Cena: 55,00 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights © 2011 WSH. Wykonanie sklepu: gqim.com