Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij XTwój koszyk jest pusty

Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji administracji

Autorzy:
Redakcja naukowa: Ewa Jasiuk, Gerard Paweł Maj
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
Rok wydania:
2012
ISBN:
978-83-62491-31-5
Ilość stron:
370

Tytuł niniejszej pracy sygnalizuje, że rozważania skoncentrowane zostaną na współczesnych uwarunkowaniach procesów modernizacyjnych, a więc dotykać będą kwestii doniosłych z punktu widzenia stanu obecnego i kierunków rozwoju administracji a przy tym spraw dyskusyjnych, budzących żywe kontrowersje wśród teoretyków -- administratywistów oraz zajmujących się tą dziedziną praktyków. Temu założeniu pozostała wierna zasadnicza większość opracowań , co zapewniło ich wysoką merytoryczną wartość oraz podniosło atrakcyjność dla czytelników. Umożliwiło też prowadzenie „interdyscyplinarnego dialogu" przez przedstawicieli różnych nauk o administracji, wykazujących z reguły należytą troskę o metodologiczną poprawność, a równocześnie komunikatywność rozważań oraz merytoryczne uzasadnienie i dokumentowanie swoich tez na temat różnych aspektów i uwarunkowań jakości funkcjonowania administracji. Bardzo zróżnicowane podejścia badawcze i szeroki wachlarz poglądów autorów z różnych szkół naukowych zapewniły otwarty charakter pracy, czyniąc ją dobrą inspiracją do dalszych dyskusji i dociekań w środowiskach teoretyków i praktyków administracji publicznej.


Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Michała KasińskiegoSPIS TREŚCI


CZĘŚĆ I

PROCES EUROPEIZACJI ADMINISTRACJI

Rozdział 1

Maciej Jabłoński Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie administracji publicznej

Rozdział 2

Krzysztof Chochowski Europejski Kodeks Dobrej Administracji jako wyznacznik standardów funkcjonowania dobrej administracji publicznej w Unii Europejskiej

Rozdział 3

Karolina Karpus Unijna zasada ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań a prawo do dobrej administracji

Rozdział 4

Bartłomiej Opaliński Dylematy funkcjonowania władzy wykonawczej. Uwagi de lege ferenda na tle sporu o reprezentację Polski w Radzie Europejskiej

Rozdział 5

Ewa Jasiuk Pytanie prejudycjalne narzędziem właściwego stosowania prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe państw członkowskich, także administracyjne

Rozdział 6

Stanisław Wrzosek, Ewa Bonusiak Europejski Kodeks Dobrej Administracji jako wyznacznik sprawności działania administracji publicznej w Polsce

Rozdział 7

Maksym Ferenc Prawo do dobrej administracji w świetle Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji

Rozdział 8

Monika Koksa Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w jednoczącej się Europie

Rozdział 9

Dorota Fleszer Euroregion jako forma współpracy transgranicznej samorządu lokalnego na przykładzie Euroregionu Silesia

Rozdział 10

Lidia K. Jaskuła Wymóg ochrony małoletnich przed negatywnym wpływem przekazów audiowizualnych w świetle dyrektywy medialnej jako wyzwanie stawiane Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez prawo europejskie.

Rozdział 11

Vladimir Babcak Kvalita organizacie danovej spravy na Slovensku

Rozdział 12

Monika Filipiuk Polityka regionalna UE, a spójność polskich regionów


CZĘŚĆ II

PRAWNE UWARUNKOWANIA INFORMATYZACJI ADMINISTRACJI

Rozdział 1

Michał Owczarek Rozwój technologii informatycznych, a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

Rozdział 2

Michał Pietkiewicz Informatyzacja, a jakość administracji w Polsce

Rozdział 3

Monika Zakrzewska Prawne uwarunkowania informatyzacji administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska

Rozdział 4

Sylwester Jaśkiewicz Bariery w stosowaniu trybu licytacji elektronicznej w systemie zamówień publicznych

Rozdział 5

Monika Odrowska-Stasiak, Aneta Tyc Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej -- PUAPka e-administracji?

Rozdział 6

Michał Igor Ulasiewicz Biuletyn Informacji Publicznej - informatyzacja w procesie dostępu do informacji publicznej
Cena: 35,00 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights © 2011 WSH. Wykonanie sklepu: gqim.com