Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij XTwój koszyk jest pusty

Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej

Autorzy:
Redakcja naukowa: Ewa Jasiuk, Gerard Paweł Maj
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
Rok wydania:
2012
ISBN:
978-83-62491-27-8
Ilość stron:
528

Niniejsza publikacja jest przygotowanym dzięki inicjatywie i staraniom pracowników Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, zbiorowym dziełem ponad 30 autorów z wielu ośrodków naukowych z całej Polski. Reprezentują oni różne dyscypliny i kierunki badawcze, a przedstawiane przez nich opracowania obejmują bardzo szeroki zakres współczesnych problemów funkcjonowania administracji publicznej. Tytuł pracy sygnalizuje, że rozważania skoncentrowane zostaną na „wyzwaniach i dylematach" tu występujących, a więc dotykać będą kwestii doniosłych z punktu widzenia stanu obecnego i kierunków rozwoju administracji, a przy tym spraw dyskusyjnych, budzących żywe kontrowersje wśród teoretyków -- administratywistów oraz zajmujących się tą dziedziną praktyków -- przede wszystkim pracowników administracji, polityków i działaczy społecznych. Temu założeniu pozostała wierna zdecydowana większość opracowań , co zapewniło ich wysoką merytoryczną wartość oraz podniosło atrakcyjność dla czytelników. Zrealizowana została też w pełni koncepcja redakcyjna, aby zachęcić autorów do pochylenia się nad wyzwaniami i dylematami administracji publicznej, stworzenia opracowań, w których znajdą się przemyślenia, które będą miały wpływ na praktykę życia codziennego.


Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Michała Kasińskiego


SPIS TREŚCI


CZĘŚĆ I

DETERMINANTY JAKOŚCI ADMINISTRACJI

Rozdział 1

Andrzej Bałandynowicz Jakość administracji gospodarczej a jakość życia społecznego

Rozdział 2

Marek Woch Prawa człowieka i ich ewolucja, w aspekcie efektywności funkcjonowania administracji publicznej w Polsce

Rozdział 3

Piotr Szreniawski Administracja jako zniewolenie

Rozdział 4

Elżbieta Wituska Skuteczność jako wyznacznik jakości współczesnej administracji świadczącej

Rozdział 5

Wojciech Wytrążek Public relations i marketing komunalny w podnoszeniu jakości administracji publicznej

Rozdział 6

Eliza Sułkiewicz, Gerard Paweł Maj Komunikacja wewnętrzna w procesie zarządzania kapitałem ludzkim administracji publicznej

Rozdział 7

Agnieszka Jezierska, Marcin Górski Autodiagnoza służby cywilnej- badania nad funkcjonowaniem służby cywilnej w Polsce

Rozdział 8

Robert Szczepankowski Formalnoprawne kryteria oceny jakości administracji publicznej

Rozdział 9

Krzysztof Chochowski Korupcja w administracji publicznej

Rozdział 10

Tomasz Barankiewicz W kierunku nowej etyki w administracji publicznej

Rozdział 11

Marcin Janik Jakość administracji a partycypacja społeczna w administrowaniu -- głos w dyskusji

Rozdział 12

Józef Strzelecki Jakość w administracji publicznej


CZĘŚĆ II

USTROJOWE I MATERIALNE ASPEKTY JAKOŚCI ADMINISTRACJI

Rozdział 1

Marcin Mazuryk, Sylwia Naszydłowska Fragmentacja administracji publicznej w Polsce. Zarys problematyki

Rozdział 2

Jerzy Paśnik Zasada równości funkcjonariuszy służb mundurowych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Rozdział 3

Ryszard Szałowski O potrzebie ograniczenia prawnoadministracyjnych kompetencji Policji

Rozdział 4

Anna Barczak Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce

Rozdział 5

Kamil Sikora Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu się wspólnot lokalnych

Rozdział 6

Jerzy Korczak Regulacje projakościowe prawa samorządu terytorialnego

Rozdział 7

Agnieszka Kunert-Diallo Ochrona konsumenta na rynku usług lotniczych w strukturze administracji publicznej

Rozdział 8

Ewa Jasiuk Administracja i służby lotnictwa


CZĘŚĆ III

PROCEDURALNE ASPEKTY JAKOŚCI ADMINISTRACJI

Rozdział 1

Aneta Tyc, Monika Odrowska-Stasiak, Sankcje administracyjne -- wybrane problemy i możliwe rozwiązania

Rozdział 2

Mirosław Karpiuk Dwuinstancyjność postępowania jako warunek sprzyjający poprawie jakości działania administracji publicznej realizowany w ramach standardów sprawiedliwości proceduralnej

Rozdział 3

Piotr Makarzec Rola prokuratora oraz Rzecznika praw Obywatelskich w postępowaniach reprywatyzacyjnych

Rozdział 4

Piotr Sitniewski Jawność postępowania przed Państwową Komisją Akredytacyjną. Stan rzeczywisty czy oczekiwany?

Rozdział 5

Michał Możdżeń-Marcinkowski O postępowaniach administracyjnych w sprawach skarg, wniosków i petycji w kontekście jakości funkcjonowania kontroli administracji publicznej

Rozdział 6

Magdalena Strożek-Kucharska Bezczynność wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rozdział 7

Anna Ostrowska Granice ochrony interesu prawnego osób trzecich w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę -- dylematy związane z wykładnią pojęcia „obszar oddziaływania obiektu" na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Rozdział 8

Grzegorz Krawiec Uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Rozdział 9

Barbara Krupa Administracja celna i zasady postępowania celnego

Rozdział 10

Krzysztof Stalmach Procedury organów administracyjnych Królestwa Polskiego przy przejmowaniu zniesionych instytutów duchownych województwa sandomierskiego w latach 1819-1823

Rozdział 11

Rafał Stankiewicz O niektórych aspektach dysfunkcjonalności modelu ochrony konkurencji w Polsce
Cena: 39,00 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights © 2011 WSH. Wykonanie sklepu: gqim.com